Οποιοδήποτε σχέδιο από τους πίνακες μπορεί να εφαρμοστεί σε φωτιστικό κατόπιν παραγγελίας, με χρόνο παράδοσης 30 ημέρες.